Vì sao Starbucks thất bại ở Úc?

Vì sao Starbucks thất bại ở Úc?

Cửa hàng Starbucks đầu tiên được mở tại Úc vào tháng 7/2000, sau khi thành công tại thị trường Trung Quốc. Các giám đốc điều hành của Starbucks tự tin mở rộng nhanh chóng tại Úc. Tuy vậy chỉ sau 8 năm, tức năm 2008, Starbucks đã đóng cửa phần lớn cửa...