7P

7P trong Marketing

7P trong Marketing

Marketing là một ngành liên tục được phát triển theo thời gian, vì vậy các doanh nghiệp có thể dễ dàng bị lạc hậu, bị bỏ lại phía sau nếu họ đứng im quá lâu mà không cập nhật kiến thức và kinh nghiệm mới. Một ví dụ cho sự phát triển trong ngành Marketing là những thay đổi cơ bản trong Marketing Mix. 4P là một công cụ đắc lực trong ngành này, tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, khi mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, thì sự phát triển của 7P được nhiều chuyên gia Marketing…
Xem thêm