active listening

Lắng nghe chủ động – Active Listening

Lắng nghe chủ động – Active Listening

Lắng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của chúng ta khi giao tiếp. Khả năng lắng nghe sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và các mối quan hệ xung quanh chúng ta.Trong nghiên cứu về kim tự tháp học tập (Cone of Experimence) của mình, tác giả Edgar Dale đã cho thấy rằng chúng ta chỉ có thể nhớ từ 25% đến 50% những gì chúng ta nghe được. Điều này có nghĩa là khi chúng ta nói chuyện, giao tiếp với một ai đó, họ chỉ chú ý chưa đến một nửa nội…
Xem thêm