ASK

Mô hình KSA / Mô hình ASK

Mô hình KSA / Mô hình ASK

Mô hình KSA (hay còn được gọi là mô hình ASK) là mô hình năng lực được áp dụng phổ biến trong học tập, đào tạo. Mô hình này là mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp, áp dụng phổ biến trong lĩnh vực quản trị nhân sự nhằm mục đích đào tạo và phát triển năng lực cá nhân. Người đầu tiên đưa ra khái niệm mô hình ASK được cho là Benjamin Bloom, còn được gọi là thang đo tư duy nhận thức Bloom. KSA có 3 yếu tố: Knowledge (Kiến thức): Kiến thức là sự hiểu biết thông…
Xem thêm