Chỉ số Quản lý Thu Mua

Chỉ số Quản Lý Thu Mua – Purchasing Managers Index (PMI)

Chỉ số Quản Lý Thu Mua – Purchasing Managers Index (PMI)

Chỉ số Quản lý Thu Mua (PMI) là gì? Chỉ số Quản lý Thu mua - Purchasing Managers Index (PMI) là chỉ số thể hiện xu hướng kinh tế phổ biến trong lĩnh vực kinh tế và dịch vụ. Chỉ số này thể hiện điều kiện thị trường đang được nhìn nhận như thế nào: có sự cải thiện, không có thay đổi, tình trạng kinh tế xấu đi. Mục đích của chỉ số PMI là cung cấp thông tin về điều kiện kinh doanh hiện cho những nhà quản trị công ty, nhà phân tích và nhà đầu tư…
Xem thêm