Định Luật Murphy

Murphy’s Law – Định luật Murphy – Chuyện gì có thể trục trặc thì nó sẽ trục trặc

Murphy’s Law – Định luật Murphy – Chuyện gì có thể trục trặc thì nó sẽ trục trặc

Luật Murphy là gì? Luật Murphy lần đầu được đề xuất bởi Edward J Murphy, ông từng là Thiếu tá trong Lực lượng không quân Hoa Kỳ vào những năm 1940, chuyên về phát triển kỹ thuật. Phần lớn công việc của ông liên quan đến việc kiểm tra các thử nghiệm, Murphy thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề không mong muốn. Trong quá trình thực hiện công việc, ông đã đúc ra một vài kinh nghiệm áp dụng trong việc kiểm soát thời gian, quản lý hiệu suất của công việc và được gọi với tên…
Xem thêm