DISC

Mô hình DISC

Mô hình DISC

Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên phải giao tiếp, làm việc nhóm với nhau. Tuy vậy đôi khi chúng ta lại cảm thấy khó giao tiếp hoặc làm việc chung với một số người. Nhưng vì lợi ích của cả nhóm hoặc của tổ chức, chúng ta cần phải dung hoà các mối quan hệ để cho công việc được hiệu quả hơn. Có nhiều cách thức để làm được điều này, trong đó việc tìm hiểu về tính cách của chính bản thân chúng ta và mọi người xung quanh là một cách thức để việc giao tiếp…
Xem thêm