độc lập tài chính

Trào lưu FIRE

Trào lưu FIRE

FIRE là viết tắt của từ Financial Independence, Retire Early (Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm). Đây là xu hướng mới của những người mong muốn đạt được độc lập tài chính sớm, đồng thời có kế hoạch tự chủ cuộc sống nhanh chóng. FIRE là một trào lưu tài chính được kết hợp bởi các định nghĩa về tiết kiệm và đầu tư. FIRE là gì? Ý tưởng chính của trào lưu FIRE là chúng ta để dành 70% khoản thu nhập cho tiết kiệm. Những người theo trào lưu này thường nghỉ hưu sớm và tận hưởng…
Xem thêm
Độc lập tài chính và Tự do tài chính

Độc lập tài chính và Tự do tài chính

Hai thuật ngữ độc lập tài chính và tự do tài chính được nhiều người sử dụng thay thế cho nhau. Tuy vậy giữa 2 khái niệm này có nhiều sự khác biệt, đặc biệt là trong ý tưởng. Và sự khác biệt ấy có thể dẫn đến lối sống khác nhau. Nhiều người cho rằng, tự do tài chính là đích đến cuối cùng, còn độc lập tài chính là một bước quan trọng để đạt được tự do tài chính. Chúng ta cùng xem bài viết sau để hiểu hơn về 2 khái niệm quan trọng này nhé.…
Xem thêm