Eisenhower

Hộp ma trận quản lý thời gian Eisenhower

Hộp ma trận quản lý thời gian Eisenhower

Hộp ma trận quản lý thời gian Eisenhower là gì? Ma trận Eisenhower, hay còn được gọi là ma trận Khẩn cấp/Quan trọng (Urgent/Important), là một công cụ giúp chúng ta có thể quyết định và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc theo mức độ khẩn cấp và quan trọng. Ma trận này được phát triển bởi Dwight D. Eisenhower, Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, phục vụ hai nhiệm kỳ từ năm 1953 đến năm 1961. Trong thời gian tại vị, ông đã đưa ra các nhiệm vụ dẫn đến sự phát triển của…
Xem thêm