FAB

Quy tắc FAB: Features, Advantages, Benefits

Quy tắc FAB: Features, Advantages, Benefits

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay gặp những quảng cáo luôn khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, thô thiển và khó hiểu. Không những vậy, khi đi mua sắm, các nhân viên bán hàng đôi khi tập trung quá nhiều vào sản phẩm, họ chỉ muốn "bán" được sản phẩm chứ không hề quan tâm đến người tiêu dùng. Tất nhiên, cả doanh nghiệp và nhân viên bán hàng đều thích điều này, họ tự hào về sản phẩm họ tạo ra, các đặc điểm, lợi thế, vì vậy người tiêu dùng nên "đón nhận"…
Xem thêm