hiệu quả

Hiệu quả và hiệu suất

Hiệu quả và hiệu suất

Chúng ta thường hay nghe nói nhiều về hiệu quả và hiệu suất của một công việc nào đó. Đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp, khi các nhân viên phải cố gắng làm việc để cải thiện hoạt động kinh doanh. Mặc dù 2 khái niệm này nghe có vẻ giống nhau, nhưng hiệu quả là một cái gì đó hoàn toàn khác so với hiệu suất. Bằng cách kết hợp 2 yếu tố này, một công ty có thể sản xuất ra sản phẩm tốt nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.Hiệu quả và kết quảEffectiveness is…
Xem thêm