Job Embeddedness

Gắn kết công việc – Job Embeddedness

Gắn kết công việc – Job Embeddedness

Các công ty đều có mối quan tâm chung là giữ chân nhân viên. Có rất nhiều yếu tố khác nhau để xác định việc luân chuyển nhân sự, tuy vậy gần đây có một nghiên cứu có thể làm sáng tỏ những phương pháp thực tế có thể giữ chân nhân viên tốt hơn, giảm chi phí liên quan đến việc luân chuyển quá mức. Gắn kết công việc là gì? Terence Mitchell, Brooks Holtom, Thomas Lee, Chris Slynski và Miriam Erez lần đầu tiên đưa ra khái niệm về sự gắn bó với công việc trong bài báo…
Xem thêm