Kaizen

Kaizen – Cải tiến liên tục

Kaizen – Cải tiến liên tục

Kaizen là gì? Kaizen là một thuật ngữ trong tiếng Nhật có nghĩa là thay đổi (kai) để tốt hơn (zen). Kaizen dựa trên niềm tin triết học rằng mọi thứ đều có thể được cải thiện dựa vào nỗ lực không ngừng của mỗi thành viên trong tổ chức (từ các vị trí quản lý cấp cao đến từng nhân viên), đảm bảo cải tiến tất cả quy trình và hệ thống trong một tổ chức cụ thể. Theo một nghĩa nào đó, Kaizen hàm ý rằng tổ chức kết hợp tất cả tài năng của tập thể nhân…
Xem thêm