KASH

Mô hình năng lực KASH

Mô hình năng lực KASH

Mỗi một con người đều có những đặc điểm riêng và khả năng học tập khác nhau. Để đạt được thành công trong cuộc sống, không thể không có những yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thái độ và thói quen. Những yếu tố này song hành cùng với nhau và góp phần tạo nên mức độ thành công của con người trong sự nghiệp. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem mô hình năng lực KASH giúp ích được gì cho việc nâng cao kiến thức của chúng ta. Mô hình năng lực KASH…
Xem thêm