Kim Tứ Đồ

Kim Tứ Đồ Robert Kiyosaki

Kim Tứ Đồ Robert Kiyosaki

Kim tứ đồ là gì? Kim tứ đồ là một mô hình trong bộ sách bán chạy nhất "Cha giàu, cha nghèo" (Rich Dad, Poor Dad) của Robert Kiyosaki. Ông tin rằng mọi cá nhân đều có cơ hội như nhau để thay đổi cuộc sống, có thể quản lý tài chính cá nhân trong tương lai và trở nên giàu có như mọi người mong muốn. Trong cuốn sách, Roberth Kiyosaki đã giới thiệu mô hình Kim tứ đồ, một biểu đồ minh hoạ những cách thức khác nhau mà con người có thể kiếm thu nhập từ việc…
Xem thêm