kỹ năng giao tiếp

4 phong cách giao tiếp

4 phong cách giao tiếp

Giao tiếp là công cụ con người chúng ta sử dụng hàng ngày. Việc hiểu được các phong cách giao tiếp khác nhau có thể cải thiện chất lượng các mối quan hệ. Trong cuộc sống, có những người có những kỹ năng giao tiếp hiệu quả, ngược lại không ít người cảm thấy khó khăn khi giao tiếp. Tại sao vậy? Trong mô hình "Phong cách xã hội" (Social Styles) của Robert và Dorothy Bolton, họ cho rằng có 4 phong cách giao tiếp khác nhau: Analyticals (Người phân tích), Drivers (Người dẫn dắt), Expressives (Người biểu cảm) ,…
Xem thêm