kỹ năng

Kỹ thuật 3F: Feel – Felt – Found

Kỹ thuật 3F: Feel – Felt – Found

Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên đối mặt với những phản đối của người khác, đặc biệt là các nhân viên tư vấn bán hàng. Kỹ thuật Feel - Felt - Found là một cách thức tuyệt vời để xử lý những phản đối của người khác dựa trên những cảm xúc phản ứng của họ. Thực tế, phương pháp kỹ thuật này đã xuất hiện từ lâu, tuy vậy chúng ta chưa thực sự hiểu và sử dụng thành thạo kỹ thuật này. Về tóm lược, kỹ thuật Feel - Felt Found bao gồm 3 yếu tố: Feel…
Xem thêm
56 kỹ năng cần thiết trong tương lai

56 kỹ năng cần thiết trong tương lai

Trong tương lai khi công nghệ và môi trường dần thay đổi, con người cũng sẽ phải thích ứng và học hỏi những kỹ năng mới. Gần đây, một khảo sát của McKinsey Global Institute đã nghiên cứu 18.000 người ở 15 quốc gia cho thấy một vài kỹ năng mà chúng ta sẽ cần trong tương lai không xa.Công nghệ kỹ thuật số và AI đang dần thay đổi thế giới, vì vậy các công việc và người lao động sẽ phải học hỏi những điều mới, những kỹ năng mới và thích nghi tồn tại với thế giới…
Xem thêm