Laissez-faire

Tự do kinh tế – Laissez-faire

Tự do kinh tế – Laissez-faire

Laissez-faire là gì? Laissez-faire là một lý thuyết kinh tế xuất hiện từ thế kỷ 18 cho rằng chính phủ không được can thiệp vào nền kinh tế và các vấn đề kinh doanh. Laissez-faire là một thuật ngữ tiếng Pháp, có nghĩa đen là "để yên", tức là chính phủ càng ít tham gia vào nền kinh tế thì các doanh nghiệp sẽ càng phát huy hiệu quả, càng được mở rộng. Có thể nói Laissez-faire là một phần quan trọng của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Định nghĩa Laissez-faire - Tự do kinh tế Thuật…
Xem thêm