maslow

Mô hình tháp nhu cầu của Maslow

Mô hình tháp nhu cầu của Maslow

Tháp nhu cầu Maslow là mô hình nổi tiếng về tâm lý và động cơ của con người, được áp dụng rất nhiều ở các lĩnh vực khác nhau như quản trị kinh doanh, Marketing, giáo dục, học tập và trong cả cuộc sống, ... Được đặt theo tên của nhà tâm lý học Abraham Maslow (1908 – 1970) trong bài viết A Theory of Human Motivation (1943), kim tự tháp này là một trong những công cụ hỗ trợ cho những người làm Marketing trong việc nghiên cứu và ứng dụng hành vi của người tiêu dùng. Nhu cầu…
Xem thêm