mô hình thay đổi của Kotter

Mô hình 8 bước để thay đổi của Kotter

Mô hình 8 bước để thay đổi của Kotter

Thế giới luôn luôn thay đổi, tất cả chúng ta đều phải tuân theo quy luật không gian và thời gian. Trong các tổ chức cũng vậy, thay đổi là một yếu tố then chốt và bắt buộc: sáng kiến mới, dự án mới, cải tiến công nghệ, ... Tuy vậy, sự thay đổi trong tổ chức có phần khó khăn hơn do gặp nhiều sự phản đối, đặc biệt là trong những tổ chức đã tồn tại lâu năm.Sự thích nghi là điều cần thiết để kinh doanh bền vững, vì vậy ngay cả trong những công ty thành…
Xem thêm