nhu cầu phái sinh

Nhu cầu phái sinh – Derived Demand

Nhu cầu phái sinh – Derived Demand

Nhu cầu phái sinh là gì? Nhu cầu phái sinh là một thuật ngữ kinh tế học, là nhu cầu đối với hàng hoá và dịch vụ cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu đối với tài nguyên, hàng hoá, dịch vụ trung gian. Thuật ngữ này được Alfred Marshall giới thiệu lần đầu vào năm 1890 trong cuốn sách "Principles of Economics" (tạm dịch: Các nguyên tắc kinh tế học). Ví dụ: Sự gia tăng nhu cầu điện thoại di động sẽ dẫn đến nhu cầu pin tăng mạnh. Nhu cầu về pin tăng mạnh sẽ dẫn đến nhu…
Xem thêm