PDCA

Quy trình PDCA

Quy trình PDCA

Quy trình PDCA là một kỹ thuật gồm 4 bước lặp đi lặp lại nhằm giải quyết 1 vấn đề. PDCA được phát triển bởi nhà vật lý người Mỹ Walter A. Shewhart trong những năm 1920, lấy cảm hứng từ việc đánh giá liên tục các phương pháp quản lý và mức độ sẵn sàng chấp nhận thay đổi của các nhà quản trị. Đến năm 1950, tiến sĩ W. Edwards Deming nhận ra rằng quy trình PDCA có thể được sử dụng để cải thiện quy trình sản xuất ở Hoa Kỳ trong thời kỳ thế chiến thứ…
Xem thêm