PERMA

Mô hình hạnh phúc PERMA

Mô hình hạnh phúc PERMA

Con người từ thuở sơ khai đã luôn theo đuổi hạnh phúc. Tuy vậy, khái niệm hạnh phúc rất khó định nghĩa một cách chính xác. Thông thường, mọi người hay nghĩ hạnh phúc là có một cuộc sống tươi đẹp, thành đạt, tận hưởng niềm vui và thực hiện được các mục đích cá nhân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một mô hình nói về hạnh phúc: PERMA. Mô hình hạnh phúc PERMA là gì? Mô hình hạnh phúc PERMA được xây dựng và phát triển bởi nhà tâm lý học Martin Seligman, giới…
Xem thêm