PESTEL

Phân tích PESTLE Việt Nam 2021

Phân tích PESTLE Việt Nam 2021

Có thể nói đại dịch Covid-19 đã khiến cho toàn bộ thế giới phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Việt Nam chúng ta cũng vậy, việc hiểu thêm về tình hình trong và ngoài nước sẽ giúp các doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển thêm. Chúng ta cùng xem xét các yếu tố PESTLE tác động thế nào đến các quyết định kinh doanh. * Lưu ý bài viết sau chỉ mang góc nhìn cá nhân và có tính chất tham khảo. Xem thêm: PEST, PESTLE VÀ PESTEL 1. Political (Chính trị) Việt Nam có một đảng duy…
Xem thêm
PEST, PESTLE VÀ PESTEL

PEST, PESTLE VÀ PESTEL

Điều hành một tổ chức không phải là một công việc dễ dàng, luôn có những trở ngại trong doanh nghiệp. Nhưng cái cách mà nhà quản lý đánh giá và giảm thiểu những khó khăn mới là điều tạo nên sự khác biệt. Phân tích PEST, PESTLE hay PESTEL cung cấp một cái nhìn tổng thể để xây dựng chiến lược. Cụ thể hơn, công cụ phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá những rủi ro có thể xảy ra, hoặc những thiếu sót doanh nghiệp có thể mắc phải. PEST là gì? Giáo sư Harvard Francis…
Xem thêm