PESTLE

Phân tích PESTLE Việt Nam 2021

Phân tích PESTLE Việt Nam 2021

Có thể nói đại dịch Covid-19 đã khiến cho toàn bộ thế giới phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Việt Nam chúng ta cũng vậy, việc hiểu thêm về tình hình trong và ngoài nước sẽ giúp các doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển thêm. Chúng ta cùng xem xét các yếu tố PESTLE tác động thế nào đến các quyết định kinh doanh. * Lưu ý bài viết sau chỉ mang góc nhìn cá nhân và có tính chất tham khảo. Xem thêm: PEST, PESTLE VÀ PESTEL 1. Political (Chính trị) Việt Nam có một đảng duy…
Xem thêm
Môi trường quản trị

Môi trường quản trị

Tác động của các yếu tố môi trường lên tổ chức là không tránh khỏi, có thể có những tác động tạo ra các cơ hội và cũng có những tác động gây nên những nguy cơ, đe doạ đối với tổ chức. Chính vì lẽ đó, các nhà quản trị đều cần dành thời gian để nghiên cứu và dự báo xu hướng biến động của môi trường, phải coi đó như một công việc đầu tiên và được thực hiện thường xuyên trong công việc của mình. Kết quả việc nghiên cứu, dự báo môi trường sẽ cung…
Xem thêm
PEST, PESTLE VÀ PESTEL

PEST, PESTLE VÀ PESTEL

Điều hành một tổ chức không phải là một công việc dễ dàng, luôn có những trở ngại trong doanh nghiệp. Nhưng cái cách mà nhà quản lý đánh giá và giảm thiểu những khó khăn mới là điều tạo nên sự khác biệt. Phân tích PEST, PESTLE hay PESTEL cung cấp một cái nhìn tổng thể để xây dựng chiến lược. Cụ thể hơn, công cụ phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá những rủi ro có thể xảy ra, hoặc những thiếu sót doanh nghiệp có thể mắc phải. PEST là gì? Giáo sư Harvard Francis…
Xem thêm