phong cách lãnh đạo

Phong cách lãnh đạo trao quyền – Laissez-Faire leadership

Phong cách lãnh đạo trao quyền – Laissez-Faire leadership

Phong cách lãnh đạo trao quyền là gì? Phong cách lãnh đạo trao quyền (hay còn được gọi là phong cách lãnh đạo Laissez-Faire) là một phong cách mà các nhà lãnh đạo giao quyền và cho phép các thành viên trong nhóm đưa ra quyết định. Họ không đưa ra quá nhiều chỉ dẫn và hướng dẫn cho nhân viên, trái lại còn cho phép nhân viên tự do sáng tạo, sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để đạt được mục tiêu công việc. Các nhà quản lý rất tin tưởng và tự tin vào…
Xem thêm