Porter

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter – Porter’s Five Forces

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter – Porter’s Five Forces

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter là mô hình xác định và phân tích 5 yếu tố định hình và giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng ngành nghề. Phân tích 5 áp lực cạnh tranh được sử dụng để xác định cấu trúc của ngành, từ đó xác định chiến lược của công ty. Có thể nói, mô hình này được áp dụng cho bất kỳ phân khúc nào của nền kinh tế để hiểu hơn về mức độ cạnh tranh trong ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của…
Xem thêm