quản trị sự thay đổi

Mô hình 8 bước để thay đổi của Kotter

Mô hình 8 bước để thay đổi của Kotter

Thế giới luôn luôn thay đổi, tất cả chúng ta đều phải tuân theo quy luật không gian và thời gian. Trong các tổ chức cũng vậy, thay đổi là một yếu tố then chốt và bắt buộc: sáng kiến mới, dự án mới, cải tiến công nghệ, ... Tuy vậy, sự thay đổi trong tổ chức có phần khó khăn hơn do gặp nhiều sự phản đối, đặc biệt là trong những tổ chức đã tồn tại lâu năm.Sự thích nghi là điều cần thiết để kinh doanh bền vững, vì vậy ngay cả trong những công ty thành…
Xem thêm
Mô hình quản trị sự thay đổi Kurt Lewin

Mô hình quản trị sự thay đổi Kurt Lewin

Sự thay đổi là quá trình diễn ra xuyên suốt trong doanh nghiệp bất kể quy mô, ngành nghề. Thế giới hiện nay thay đổi đang thay đổi nhanh chóng và các công ty cũng cần phải có bước chuyển mình theo. Những tổ chức xử lý tốt sự thay đổi sẽ phát triển mạnh, ngược lại các doanh nghiệp không có sự thay đổi sẽ phải vật lộn để duy trì và tồn tại. "Quản trị sự thay đổi" là một khái niệm quen thuộc trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Nhưng cách doanh nghiệp quản lý…
Xem thêm