SPACED

Phương pháp bán hàng SPACED

Phương pháp bán hàng SPACED

Để bán được một sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng, các nhân viên cần phải giới thiệu sản phẩm cho khách hàng hiểu biết về các tính năng và lợi ích kèm theo. Có rất nhiều phương pháp để có được một buổi giao tiếp với khách hàng hiệu quả, để họ có thể nắm bắt sản phẩm tốt hơn, hiểu rõ về sản phẩm của chúng ta và tự mình đưa ra những so sánh với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, các chuyên gia bán hàng thường sử dụng 2 phương…
Xem thêm