SPIN Selling

Mô hình bán hàng SPIN Selling

Mô hình bán hàng SPIN Selling

SPIN Selling là gì?SPIN Selling là một cuốn sách về bán hàng của tác giả Neil Rackham, được xuất bản lần đầu vào năm 1988. Trong cuốn sách này, Rackham đã giới thiệu một phương pháp bán hàng giúp dự đoán và xử lý các tình huống bán hàng khó khăn. Về cơ bản, SPIN Selling được xây dựng xung quanh 4 câu hỏi:Situation questions (Câu hỏi về tình hình)Problem questions (Câu hỏi về vấn đề)Implication questions (Câu hỏi gợi ý)Need-Payoff questions (Câu hỏi giải đáp nhu cầu)Nói một cách đơn giản, SPIN Selling là một chuỗi quy trình các…
Xem thêm