sqvid

SQVID – Công cụ tư duy bằng hình ảnh

SQVID – Công cụ tư duy bằng hình ảnh

Đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, việc tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề thường rất phức tạp và khó khăn. Tuy vậy một số nghiên cứu cho thấy giải pháp tốt nhất là những giải pháp đơn giản và rõ ràng nhất. Ví dụ, trong công việc tư vấn bán hàng, việc giúp khách hàng có thể hình dung được những thông tin chi tiết, cụ thể có thể giúp người bán hàng triển khai kế hoạch bán hàng được tốt hơn. Ngày nay chúng ta thấy nhiều nhân viên tư vấn thông thường sử…
Xem thêm