thách thức

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT dùng để đánh giá vị thế hiện tại của doanh nghiệp trước khi triển khai các kế hoạch chiến lược. Theo đó, công ty sẽ đánh giá được các yếu tố bên trong và bên ngoài cũng như tiềm năng doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ đi khám phá xem phân tích SWOT là gì, cách thức hiện và cách áp dụng lợi ích một cách tối đa. Phân tích SWOT là gì? SWOT là viết tắt của Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội)…
Xem thêm