thuyết tiến bộ

Thuyết tiến bộ của Amabile và Kramer

Thuyết tiến bộ của Amabile và Kramer

Thuyết tiến bộ của Amabile và Kramer Giáo sư Teresa Amabile và Steven Kramer đã giới thiệu cuốn sách "The Progress Principle" (tạm dịch: Nguyên tắc tiến bộ) vào năm 2011, trong đó đã giải thích chi tiết về cách mà sự tiến bộ có thể thúc đẩy hiệu suất của con người như thế nào. Họ đã nghiên cứu 238 người (từ 26 dự án trong 7 tổ chức lớn), thu thập 12.000 mục nhật ký và phân tích sự tiến bộ của từng người so với mục tiêu của họ. Amabile và Kramer nhận thấy rằng khi 3…
Xem thêm