trào lưu FIRE

Trào lưu FIRE

Trào lưu FIRE

FIRE là viết tắt của từ Financial Independence, Retire Early (Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm). Đây là xu hướng mới của những người mong muốn đạt được độc lập tài chính sớm, đồng thời có kế hoạch tự chủ cuộc sống nhanh chóng. FIRE là một trào lưu tài chính được kết hợp bởi các định nghĩa về tiết kiệm và đầu tư. FIRE là gì? Ý tưởng chính của trào lưu FIRE là chúng ta để dành 70% khoản thu nhập cho tiết kiệm. Những người theo trào lưu này thường nghỉ hưu sớm và tận hưởng…
Xem thêm