văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là gì? Văn hoá doanh nghiệp bao gồm các niềm tin và hành vi của cả nhân viên và ban quản lý tương tác, xử lý các vấn đề hoạt động kinh doanh. Thông thường, văn hoá doanh nghiệp không được xác định rõ ràng và được phát triển theo thời gian, dựa trên những đặc điểm tích luỹ của các nhân viên trong công ty. Văn hoá của công ty được phản ánh trong quy tắc ăn mặc, thời gian làm việc, bày trí văn phòng, lợi ích của nhân viên, doanh thu, quyết định…
Xem thêm