vòng đời sản phẩm

Vòng đời sản phẩm – Product Life Cycle

Vòng đời sản phẩm – Product Life Cycle

Vòng đời sản phẩm (Product Life Cycle) là khoảng thời gian để một sản phẩm bắt đầu được đưa vào cho đến khi bị loại bỏ khỏi thị trường. Vòng đời của một sản phẩm được chia thành 4 giai đoạn: Giới thiệu, tăng trưởng, trưởng thành, thoái trào. Nắm được các giai đoạn này, các nhà quản lý có thể quyết định được thời điểm thích hợp để tập trung vào quảng cáo, mở rộng thị trường mới, giảm giá thành sản phẩm, thiết kế lại bao bì, ... Quá trình hoạch định chiến lược để liên tục duy…
Xem thêm