xu hướng

Đường xu hướng (Trendline)

Đường xu hướng (Trendline)

Đường xu hướng (trendline) là đường mà các nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ, kết nối các đỉnh và đáy của giá lại với nhau. Từ đó, trendline sẽ cho thấy xu hướng chính hiện tại của giá và hình thành ý tưởng để giao dịch, dự đoán đường đi của giá trong tương lai.Đường xu hướng (trendline) có ý nghĩa gì?Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất được các chuyên gia phân tích kỹ thuật sử dụng. Thay vì việc xem xét các báo cáo tài chính, phân tích cơ bản, hiệu quả…
Xem thêm
Xu hướng (Trend)

Xu hướng (Trend)

Trend là hướng đi tổng thể của thị trường hoặc giá cả của một loại tài sản. Trong phân tích kỹ thuật, trend được xác định bằng các đường xu hướng (trendline) hoặc hành động giá (Price Action). Khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước thì trend được xác định là trend tăng, ngược lại, khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, biểu thị cho xu hướng giảm. Thông thường giao dịch với trend sẽ có 2 cách thức chính được các nhà giao dịch áp…
Xem thêm